Home » Wydarzenie

Zdjęcia z Argentyny i Urugwaju w Fotoplastikonie Warszawskim

\ \ \ \

Zdjęcia z Argentyny i Urugwaju w Fotoplastikonie Warszawskim

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza do Fotoplastikonu Warszawskiego na niezwykłą wystawę stereoskopowych zdjęć z Argentyny i Urugwaju z początku XX wieku. Na 48 oryginalnych i niezwykle malowniczych fotografiach uchwycone zostały obrazy z życia po obu stronach Rio de la Plata. Unikatowe widoki Buenos Aires i Montevideo, przygotowania do karnawału w 1905 r., będące dziełami sztuki grobowce […]